Política de vendes i devolucions.

Condicions generals de compra i la seva acceptació.

Les presents condicions generals de regulen l’adquisició dels productes ofertats a través de la web www.coplefc.cat.

Aquestes condicions generals de compra estan complementades per les condicions generals d’accés i ús de la web que el client pot consultar a través del Avís Legal del lloc web i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les actuals condicions generals de compra.

Requisits d’inscripció als cursos
Tindran prioritat en la inscripció de tots els cursos els col·legiats del COPLEF de Catalunya.

Cadascun dels cursos establirà els requisits d’accés d’inscripció en concret. Per norma general, podran inscriure’s: llicenciats/graduats en CAFiE col·legiats i no col·legiats, altres llicenciats/graduats universitaris segons convingui, estudiants grau CAFiE i altres professionals de l’esport registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport* segons convingui.

Els estudiants en CAFiE hauran de presentar la documentació que acrediti la seva condició al COPLEFC.

En el cas dels membres d’entitats associades, el Col·legi comprovarà amb l’entitat corresponent la pertinença de la persona inscrita.

El COPLEFC es reserva el dret d’anul·lar les activitats formatives que no arribin al mínim d’inscripcions establert en cada cas.

Procediment d’inscripcions, reserva i anul·lacions
Per formalitzar la inscripció correctament, cal omplir i enviar el formulari d’inscripció del curs escollit i fer el pagament corresponent, seguint les indicacions senyalades en cada cas.

Un cop enviada la inscripció rebreu un correu-e de confirmació. La recepció d’aquest correu-e és imprescindible per a considerar comunicada la sol·licitud d’inscripció. En cas de no rebre’l, cal que us poseu en contacte amb el Col·legi per tal de confirmar la vostra sol·licitud ( coplefc@coplefc.cat) .

La reserva de places es farà per rigorós ordre d’arribada de la inscripció electrònica i transacció bancària.

Pagament i devolucions
Un cop formalitzada la inscripció s’haurà d’efectuar el pagament del curs mitjançant la plataforma TPV Virtual.

El TPV Virtual admet totes les targetes de crèdit i de dèbit de les marques Visa i MasterCard.

El TPV Virtual disposa d’un servei de Pagament Fraccionat per fer el pagament de manera fraccionada pels clients amb targetes de crèdit del grup Banc Sabadell. És un servei sense interessos ni comissions i sense necessitat de registrar-se en cap programa específic.

Un cop fet el pagament, l’inscrit rebrà un correu electrònic de confirmació del pagament i el número de transacció realitzada.

Les devolucions del 100% de l’import corresponent només es contemplaran en el cas de comunicar-ho amb 5 dies d’anel·lació a l’inici de l’acció formativa.

Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client, com del COPLEFC, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de compra online.

El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del la web.