Política de Protecció de Dades i Autorització d’imatge.

Als efectes del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel
que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de COPLEFC, amb la finalitat d’estudiar i tramitar la seva col·legiació/associació. Mitjançant la complementació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de COPLEFC.

Vostè queda informat que és un requisit legal indispensable per col·legiar-se/associar-se, que el Col·legi verifiqui davant el Ministeri d’Educació que ha obtingut el títol universitari que indica tenir. Llevat d’ això, no es comunicaran les dades
a tercers, excepte per obligació legal.

Aquestes dades es conservaran mentre s’ostenti la condició de col·legiat/associat, quan ja no siguin necessàries per a tal fi, es guardaran bloquejades durant els terminis de conservació legalment establerts, procedint-se posteriorment a
suprimir-les amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Vostè podrà exercir els Drets d’accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. – Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent previstos en la Llei, enviant un escrit a COPLEFC, amb adreça al PROVENÇA, 500 PORTA 4 – 08025 BARCELONA, o be, enviar un correu electrònic a: coplefc@coplefc.cat.

En el cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf
anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Autorització d’imatges.

En la tramitació de la col·legiació/associació es sol·licita una fotografia del col·legiat/associat, amb l’enviament del present formulari, el col·legiat/associat autoritza a COPLEFC a utilitzar la seva imatge en publicacions, revistes, dominis
de webs de xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, edicions i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat. Les esmentades imatges, dades i/o gravacions poden ser utilitzades individualment o en conjunt amb
altres fotografies i/o gravacions. Així mateix, el col·legiat/associat entén que no rebrà compensació econòmica o de qualsevol altra tipus, en connexió amb qualsevol publicació, reproducció present o futura de qualsevol imatge o
fotografia.

En el cas que Vostè no estigui d’acord amb la utilització de la seva imatge per part de COPLEFC, haurà de remetre un
correu electrònic a: coplefc@coplefc.cat